THÔNG BÁO THỜI GIAN NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI - 2019