VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA

CHUYÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA

01. ĐƯỜNG BỘ

VỚI NHIỀU LOẠI PHƯƠNG TIỆN ĐA DẠNG NHƯ:

- Ô TÔ TẢI TỰ ĐỔ NHIỀU TẢI TRỌNG

- Ô TÔ ĐẦU KÉO SƠ MI RƠ MOÓC NHIỀU TẢI TRỌNG

- Ô TÔ CẨU TỰ HÀNH.

02. ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA BẰNG CÁC LOẠI SÀ LAN NHIỀU TẢI TRỌNG