CHO THUÊ CÁC LOẠI XE MÁY CHUYÊN DÙNG

Chuyên cho thuê các loại xe máy chuyên dùng như:

01. MÁY ĐÀO (XE CUỐC) VỚI CÔNG SUẤT VÀ DUNG TÍCH GÀU ĐA DẠNG

 

02. MÁY LU (XE LU) VỚI TẢI TRỌNG LÀM VIỆC ĐA DẠNG

03. MÁY XÚC (XE XÚC) VỚI DUNG TÍCH GÀU ĐA DẠNG

04. MÁY ỦI (XE ỦI) VỚI NHIỀU CÔNG SUẤT

 

05. CẦN TRỤC (CẦN CẨU) VƠI CHIỀU CAO CẦN VÀ TẢI TRỌNG ĐA DẠNG

06. MÁY THẢM BÊ TÔNG NHỰA NÓNG

 

CÙNG NHIỀU LOẠI THIẾT BỊ KHÁC