CHO THUÊ CÁC LOẠI Ô TÔ - XE MÁY CHUYÊN DÙNG

Chuyên cho thuê các loại ô tô xe máy chuyên dùng như:

01. Ô TÔ TỰ ĐỔ (XE BEN) VỚI NHIỀU TẢI TRỌNG PHÙ HỢP YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG

02. MÁY ĐÀO (XE CUỐC) VỚI CÔNG SUẤT VÀ DUNG TÍCH GÀU ĐA DẠNG

03. MÁY LU (XE LU) VỚI TẢI TRỌNG LÀM VIỆC ĐA DẠNG

04. MÁY XÚC (XE XÚC) VỚI DUNG TÍCH GÀU ĐA DẠNG

05. MÁY ỦI (XE ỦI) VỚI NHIỀU CÔNG SUẤT

06. CẦN TRỤC (CẦN CẨU) VƠI CHIỀU CAO CẦN VÀ TẢI TRỌNG ĐA DẠNG

07. Ô TÔ KÉO SƠ MI RƠ MOÓC

08. XE CẨU TỰ HÀNH

09. MÁY THẢM BÊ TÔNG NHỰA NÓNG

10. XE TRỘN BÊ TÔNG TƯƠI

11. XE BƠM BÊ TÔNG

12. CÙNG NHIỀU LOẠI THIẾT BỊ KHÁC