Thi công xây dựng

Công ty TNHH Tuấn Hiền là nhà thầu có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công các loại công trình xây dựng như:

- Công trình giao thông;

- Công trình dân dụng và công nghiệp;

- Công trình thủy lợi;

- Công trình hạ tầng kỹ thuật;

- Cùng nhiều loại công trình khác; ...