CHO THUÊ CÁC LOẠI Ô TÔ CHUYÊN DÙNG

Chuyên cho thuê các loại ô tô chuyên dùng như:

01. Ô TÔ TỰ ĐỔ (XE BEN) VỚI NHIỀU TẢI TRỌNG PHÙ HỢP YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG

02. Ô TÔ KÉO SƠ MI RƠ MOÓC

03. XE CẨU THÙNG TỰ HÀNH

04. XE CẨU BÁNH LỐP TỰ HÀNH

05. XE TRỘN BÊ TÔNG TƯƠI

06. XE BƠM BÊ TÔNG

 

CÙNG NHIỀU LOẠI THIẾT BỊ KHÁC