ĐẦU TƯ XE BỒN DUNG TÍCH NHỎ PHỤC VỤ CÁC CÔNG TRÌNH TẠI CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TẢI TRỌNG THẤP