ĐẦU TƯ XE BƠM CẦN VÀ XE BỒN XI MĂNG XÁ

ằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng và chủ động nguồn cung nguyên liệu đầu vào, Công ty TNHH Tuấn Hiền vừa đầu tư bổ sung thêm xe bơm cần và xe bồn vận chuyển xi măng xá.