Sở xây dựng tỉnh Vĩnh Long triển khai kế hoạch năm 2018

Ngày 18/1, Sở xây dựng tỉnh Vĩnh Long tổng kết hoạt động năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018. Ông Trần Hoàng Tựu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.


Các tin khác:

Tin Tức| 31-10-2018
Ước diện tích gieo trồng lúa cả năm 161.858,7 ha, năng suất 5,95 tấn/ha, sản lượng 963,5 ngàn tấn; so với cùng kỳ diện tích giảm 4,45%, năng suất tăng 6,98%, sản lượng tăng...
Tin Tức| 21-10-2018
Quy hoạch xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1581/QĐ-TTg, ngày...