Trạm trộn Tuấn Hiền 120m3/h tại KCN Bình Minh

Địa chỉ: Xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.


Chức năng nghiệm vụ: Kinh doanh cát đá, vật liệu xây dựng, trang trí nội thất, san lấp mặt bằng, vận tải bằng đường thủy & bộ.
Các sản phẩm khác: