Trạm trộn Tuấn Hiền 180m3/h (2x90) tại Tp Vĩnh Long

Địa chỉ: Km 07+200 ĐT 902 – Xã Mỹ An – Huyện Măng Thít – Tỉnh Vĩnh Long.


Chức năng nghiệm vụ: Sản xuất gạch ngói. Xây dựng cầu, đường, bờ kè, dân dụng bê tông đúc sẵn, xây dựng hệ thống chiếu sáng, hệ thống báo hiệu đường bộ.


Các sản phẩm khác: