02 Trạm trộn bê tông nhựa nóng công suất 120 tấn/h

 

 Địa chỉ: KM 07 + 350 ĐT 902, xã Mỹ An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long

Địa chỉ: Huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang